Niels Wismann hædret


“Niels, du må komme, der er sket en episode i arresten”. Sådan lød beskeden til tillidsrepræsentanten i Slagelse Arrest i morges.

Og som den ansvarlige og omsorgsfulde kollega Niels Wismann er, tog han straks afsted.

Hvad Niels ikke vidste, var, at det var et påskud for at få ham til arresten. En delegation af kollegaer, tillidsrepræsentanter med forbundsformand Bo Yde Sørensen i spidsen stod nemlig klar til at overraske ham med fortjent hæder for mere end 30 år som tillidsrepræsentant i Slagelse Arrest.

Niels blev ansat i Kriminalforsorgen for 44 år siden ved Vestre Fængsel – den 1. april 1979 – og han er stadig i aktiv tjeneste som fængselsbetjent i Slagelse Arrest, hvor han har haft 40 års jubilæum. I 2019 modtog Niels Fortjenstmedaljen i sølv.

I mere end 30 år har Niels været en aktiv og respekteret tillidsrepræsentant for kollegaerne i arresten. Deres ve og vel og Slagelse Arrest ligger Niels meget på sinde. På trods af sine snart 67 år har Niels endnu ikke fastsat en endelig dato for pensioneringen. Niels er da også mere energisk, positiv og glad for arbejdet end de fleste.

Fængselsforbundet siger Niels stor tak for hans mange år som tillidsrepræsentant og altid loyale støtte og opbakning.