Ni ud af ti er psykisk syge i Vestre Fængsel

Det er alarmerende. Sådan lyder budskabet fra Fængselsforbundet, efter Kriminalforsorgen har offentliggjort en ny rapport om psykisk syge.

Ifølge rapporten har 91 procent af de varetægtsfængslede i Vestre Fængsel mindst én psykiatrisk diagnose. Tallet fordeler sig med otte procent, som lider af en sindssygdom og 83 procent, der er diagnosticeret med andre psykiatriske lidelser som for eksempel stressrelaterede tilstande.

Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye, mener, at de nye tal er stærkt foruroligende: “Det er overraskende og stærkt bekymrende, at så mange indsatte lider af psykiske sygdomme. Problemet er større, end vi frygtede.”

Formanden peger på, at det strider mod de europæiske fængselsregler, at frihedsberøve psykisk syge. Og hvis man alligevel gør det, skal der tages særligt hensyn til deres behov: “Danmark lever på ingen måde op til disse regler. Vi er slet ikke rustet til at hjælpe psykisk syge. For det første er vi ikke uddannet til det og for det andet har vi hverken tid og ressourcer til at hjælpe dem.”

Kim Østerbye opfordrer beslutningstagerne til at styrke indsatsen for de psykisk syge i landets fængsler og arresthuse: “For det første skal vi være bedre til at undgå at psykisk syge sidder hos os. Det kræver bedre screening og udredning, så de kan blive overført til andre institutioner. For det andet skal vi være langt bedre til hjælpe dem, som alligevel bliver siddende. Det kræver bedre uddannelse af personalet og flere behandlingstilbud,” siger han.

Yderligere information, Kim Østerbye, 72 55 99 99. 

Læs rapporten her.