Ni tillidsrepræsentanter stemmer nej til overenskomstenVi har spurgt en række tillidsrepræsentanter, hvad de stemmer til til den kommende ur-afstemning. De stemmer alle sammen nej, og her fortæller de hvorfor.  

Michael Techou, Blegdammens Arrest
“Jeg stemmer nej. Jeg synes OK21 er en kæmpe skuffelse. Vi fik ikke noget igennem overhovedet. Jeg er glad for, at forbundet anbefaler et nej, og det kan jeg også mærke, mine kollegaer er, fordi resultatet er dårligt. Det føles som om, politikerne er ligeglade med os. Lige meget, hvad der sker, så bliver der ikke handlet på det. Det er der, den ligger. Der skal komme noget fra politikerne.”


Bettina Vikkelsø, Sønder Omme Fængsel
“Jeg stemmer selvfølgelig nej til OK21. Der er slet ingen af vores krav, der bliver mødt. Vi er et fag med højt sygefravær, høj risiko for PTSD, og mangel på personale. Det er slet ikke i orden, at der ikke bliver kigget positivt i vores retning.”


Mads Holgersen, Storstrøm Fængsel
”Jeg stemmer nej, fordi jeg ikke kan læse, at der er noget som helst for os i den aftale. Vi har i årevis kæmpet for at lukke det løngab, der er til andre faggrupper. Det ændrer overenskomstresultatet ikke på. Jeg synes generelt, der mangler respekt om det arbejde, vi laver som fængselsbetjente. Vi kan ikke engang holde på vores egen personalegruppe, vi mister både fængselsbetjente og elever. Det føles som om, folk er ligeglade med os.


Jonas Kjær Nielsen, Institution for Transport og Bevogtning København
“Det er beklageligt, at ingen af forbundets krav er blevet imødekommet ved overenskomstforhandlingerne. Det er en stor skuffelse for os alle, derfor håber jeg, at du også stemmer nej, ved den kommende urafstemning, så vi sammen kan vise vores fælles støtte og klare nej tak. Hold øje med din mail, for et fælles nej tak, ved den kommende afstemning.”


John Rasmussen, Herstedvester Fængsel
Jeg stemmer nej til OK21, fordi lønstigningen er for lav. Vi er en faggruppe, der har brug for en højere grundløn og mere anerkendelse. Jeg synes, vi har kæmpet under coronakrisen. Vi har gjort et stort stykke arbejde, og jeg synes, vi fortjener at blive anerkendt. I stedet føles det som om, vi er blevet glemt.


Majbritt Balle, Enner Mark Fængsel
”Jeg stemmer nej, fordi jeg har tillid til forbundet, jeg læner mig trygt op ad eksperterne. Samtidig er det tydeligt, at vi ikke er synlige i aftalen. Nogle af de øvrige faggrupper fremhæver coronakrisen som udgangspunkt for anerkendelse i aftalen. Jeg synes også, vi har klaret krisen virkelig godt. Vi har knoklet, og vi har sørget for at holde smitten nede.”


Niels Jensen, Søbysøgård Fængsel
“Jeg stemmer nej. Vi arbejder i en organisation, der er ramt af personalemangel, og det er svært at rekruttere og fastholde fængselsbetjente i forvejen. Vi holder kun lige skindet på næsen med reallønnen, og vi er ikke blevet imødekommet på de øvrige krav, vi havde. Vi kan næsten ikke gøre andet end at stemme nej.”


Oliver Korn, Institution for Transport og Bevogtning København
“Jeg stemmer nej på grund af den ekskludering af forbundets medlemmer, der er foregået i forhandlingen. Særligt kravet om reallønsfremgangen og højere overtidsbetaling havde jeg gerne set imødegået. Selvom vi er en minoritet, burde den særligt kritiske situation, vi befinder os i være tilgodeset ved forhandlingen. Den frygtede krise-overenskomst, der blev talt om, virker desværre til at være blevet til virkelighed. Uanset om forliget bliver godtaget eller forkastet, synes jeg et samlet nej fra Fængselsforbundet er et vigtigt signal at sende.”


Thomas Sørensen, Ringe Fængsel
”Jeg stemmer nej. Det er hovedløst, at vi ikke bliver set eller lyttet til. Det kan ikke kan accepteres, at vi i et fællesskab med andre organisationer bliver totalt ignoreret, og at det virker uhørt, at vi skal se os som faggruppe blive tilsidesat fuldstændigt. Ikke et eneste forhandlingspunkt er på bordet fra vores forbunds side, og vi er blevet totalt overhalet både udenom og indenom. Uartigt, er et fattigt ord til sammenligning for, hvordan forhandlingerne er blevet ført!”