Nej til private fængsler

Nej til private fængsler

Det er den forkerte vej at gå, at udlicitere Kriminalforsorgens
opgaver til private firmaer.

Sådan lyder budskabet fra Fængselsforbundet, efter at
folketingspolitikerne Kim Andersen (V) og Mike Legarth (K) i dag
foreslog, at private firmaer skal bygge og stå for driften af
fængsler.

Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye, mener, at det er et
meget dårligt forslag.

“Der skal være demokratisk kontrol over alle Kriminalforsorgens
opgaver. Hvis vi overlader det til private firmaer at drive
fængslerne, mister vi denne kontrol,” siger Kim Østerbye.

“Vi kan ikke have, at alle mulige forskellige folk udøver magt i
forhold til befolkningen. Der er vel heller ikke nogen, som kunne
tænke sig, at vi får private politibetjente,” siger han.

Kim Østerbye mener, at forslaget alene handler om, at spare
penge, men private firmaer kan kun spare ved at forringe kvaliteten
af de opgaver, de løser.

“Jeg tror ikke private firmaer kan bygge eller drive fængsler
billigere end Kriminalforsorgen. Den eneste måde de kan spare
penge, er ved at bygge i dårligere kvalitet og skære ned på
personalet. Discountløsninger får vi ikke en bedre kriminalforsorg
ud af,” siger Kim Østerbye.

“Hvis det alene handler om at spærre mennesker inde og smide
nøglen væk kan vi også gøre det billigere, men det menneskesyn er
forhåbentligt meget langt fra den danske måde at drive
kriminalforsorg på,” siger Kim Østerbye

 

Kim Østerbye
Forbundsformand