Mulighed for udbetaling af timer

Du kan nu få udbetalt timer fra kolonnen andet i VIT. Tidligere har disse timer kun kunnet afspadseres eller udbetales ved afsked. Fængselsforbundet har indgået en aftale om, at medarbejdere frivilligt kan vælge at få udbetalt timerne.

Såfremt du ønsker udbetaling, skal du kontakte din tjenestetidsenhed inden 1. november. Timerne vil blive opgjort i december og derefter udbetalt. Du vil to gange i 2023 også få mulighed for yderligere udbetaling; henholdsvis juni og december 2023.