Møde mellem Lederafdelingen og Forbundsledelsen

Møde mellem Lederafdelingen og Forbundsledelsen

Til medlemmerne.

Der har i dag været møde mellem forbundsledelsen og
bestyrelsen i Lederafdelingen under Dansk Fængselsforbund.
Mødet blev afholdt i forlængelse af den senere tids diskussioner om
Kriminalforsorgen i Morgenavisen Jyllands-Posten.

På mødet var der enighed om, at Lederafdelingen under Dansk
Fængselsforbund, fortsat ønsker at være en del af forbundet. Der
var samtidig enighed om, at man i fællesskab skal styrke dialogen.
Målet er, at skabe de bedst mulige forudsætninger for at skabe et
godt arbejdsmiljø for både ledere og basispersonale i Dansk
Fængselsforbund.

 

Kim Østerbye
Forbundsformand