Mobiltelefoner for millioner ryger i skraldespanden

Langt de fleste mobiltelefoner, der beslaglægges i fængsler og arresthuse, destrueres efterfølgende. Folkekirkens Nødhjælp tilbyder at tage imod dem.

Fem. Så mange mobiltelefoner finder og konfiskerer fængselsbetjente hver dag året rundt i Kriminalforsorgens institutioner. Og størstedelen af telefonerne kommer aldrig i brug igen. De bliver knust til skrot. Alle mobiltelefoner, som man finder i fængsler og arresthuse, er nemlig ulovlige.

Årligt finder Kriminalforsorgens medarbejdere tæt på 2.000 telefoner, hvoraf en del er smartphones. Det betyder, at der årligt destrueres mobiltelefoner for millioner.

Sidste år blev der i alt konfiskeret 1.781 mobiltelefoner i danske fængsler og arresthuse. Hvis man prissætter dem til i gennemsnit 1.500 kroner stykket, og går ud fra, at alle mobiltelefoner bliver destrueret, er beløbet, som ryger i skraldespanden, omkring 2.700.000 kroner hvert år. Det svarer til godt otte fængselsbetjentes årsværk.

Men hvad sker der med de mange telefoner? Det har fagbladet forsøgt at finde ud.

Én rapport for hver mobil
Annette Strøm Heimann, der er sikkerhedsspecialist i Kriminalforsorgen Hovedstaden, oplyser, at alle mobiler fra arresthuse og lukkede fængsler skal forbi politiet.

“Hver og en mobiltelefon, der findes i lukkede fængsler og arresthuse, skal der skrives en rapport på og efterfølgende afleveres til politiet,” siger hun, og fortsætter: “Det er virkelig en tidsrøver”.

Fagbladet har kontaktet en række politiassistenter i Københavns politi, for at kortlægge mobiltelefonernes videre skæbne efter de er kommet i politiets varetægt.

Den korte historie i København er, at mobiltelefonerne enten bliver en del af en straffesag som bevismateriale og derefter sendes til hittegodskontoret, eller sendes direkte til hittegodskontoret, hvis ejerforholdet ikke kan afgøres.

Kan man så hente telefonen på hittegodskontoret efter afsoning? Nej, det kan man ikke. Telefonerne sendes til destruktion.

Lugter af hash
Ifølge Annette Strøm Heimann er de telefoner, der konfiskeres både af nyere og ældre dato: “Vi ser klart flest af dem, man køber billigt og sætter et taletidskort i, men der er også nye smartphones imellem,” siger hun.

Det bekræfter Dorthe Larsen fra hittegodskontoret i Vanløse, der modtager telefonerne til destruktion fra Københavns Politi.

“Det er hovedsageligt de gamle mobiler, vi får. En del af dem lugter af hash. Jeg går ud fra at indsatte har gemt de to ting samme sted,” siger hun.

Ifølge hende sendes alle telefonerne fra politiet sammen med andet hittegods til firmaet Stena Recycling. De genbruger så i videst muligt omfang dele af telefonerne, efter de er destrueret.

Anderledes i åbne fængsler
I de åbne fængsler koster en ulovlig mobiltelefon den indsatte en disciplinærsag og en bøde på 125 kroner. Politiet involveres som udgangspunkt ikke, og destruktionen sker oftest på matriklen, erfarer fagbladet.

Faktisk er det langt fra sikkert, at en fundet mobil destrueres i et åbent fængsel. Hvis en indsat pågribes med en mobiltelefon på sig, og efterfølgende kan bevise, at det ikke er hans, udleveres mobiltelefonen til rette ejermand. Denne chance får man dog kun én gang.

Folkekirkens Nødhjælp: Vi vil gerne have telefonerne
Selvom det ikke altid er de nyeste mobiltelefoner, der konfiskeres og senere bliver pulveriseret, kunne de givetvis skabe værdi på andet måde. I bekendtgørelsen af lov om hittegods står der også, at: Hittegods, (…) , kan destrueres eller udleveres til almennyttige eller velgørende formål, når der er forløbet 4 uger fra indleveringen til politiet.

En af de organisationer, der sagtens kunne forestille sig, at omsætte de ulovlige mobiltelefoner til lovlige og velgørende formål er Folkekirkens Nødhjælp. De modtager nemlig allerede mobiltelefoner som donationer. Det fortæller projektleder for ‘Genbrug din mobil’ Annette Cronfeld.

“De mobiler vi modtager, står en samarbejdspartner for at rense for data. Herefter genbruger de enten dele af telefonerne eller sælger de funktionelle videre. Folkekirkens Nødhjælp modtager så betaling for mobilerne, som vi bruger til nødhjælpsarbejde,” siger hun.

Hun er meget interesseret i, at mobiltelefonerne fra fængsler og arresthuse skaber værdi for nødlidende.

“Det ville da være et fint alternativ, at vi modtog dem i stedet,” siger hun.

Af Kristian Westfall