Medlemsmøde Sønder- og Midtjylland

Medlemsmøde Sønder- og Midtjylland

Dansk Fængselsforbund afholder næste medlemsmøde

Mandag den 22.
september 2008 kl. 16.00

i
Personalehuset i
Statsfængslet ved Sdr.
Omme

Mød op og deltag i dialogen med forbundsledelsen og dine lokale
tillidsfolk fra Statsfængslerne Midtjylland, Renbæk, Møgelkær og
Sdr. Omme samt AO-Jylland.

Vi håber at du har tid og lyst til at deltage hvad enten du har
spørgsmål, kommentarer eller forslag til dit forbund.

Der vil være et let traktement i forbindelse med
arrangementerne. Tilmelding er ikke nødvendig – mød blot op!

Jeg håber på et stort fremmøde til en god og saglig debat.

 

Kim Østerbye
Forbundsformand