Medlemsmøde Sjælland

Medlemsmøde Sjælland

Dansk Fængselsforbund afholder næste medlemsmøde

Tirsdag den 9. september 2008 kl.
16.00

i
Herlufmaglehallen
Ravnsstrupvej 1
4160 Herlufmagle

Mød op og deltag i dialogen med forbundsledelsen og dine lokale
tillidsfolk.

Efter en turbulent tid med mange angreb på Dansk Fængselsforbund
og vores medlemmer, både udefra og internt, har forbundsledelsen i
samarbejde med hovedbestyrelsen planlagt at afholde en række
regionale medlemsmøder, hvor vi vil orientere om, og debattere,
udviklingen i Dansk Fængselsforbund med alle vores
medlemmer. 

Vi håber at du har tid og lyst til at deltage hvad enten du har
spørgsmål, kommentarer eller forslag til dit forbund.

Der vil være et let traktement i forbindelse med arrangementerne.
Tilmelding er ikke nødvendig – mød blot op!

Møderne vil blive annonceret på forbundets hjemmeside
efterhånden som de bliver planlagt.

Jeg håber på et stort fremmøde til en god og saglig debat.

 

Kim Østerbye
Forbundsformand