Medlemsmøde om ledernes fremtid

Mange ledere i Kriminalforsorgen skal skifte stilling, stillingsbetegnelse eller tjenestested. Det har stillet en del ledere i en venteposition. Blandt andet på den baggrund samlede Fængselsforbundets lederafdeling Kriminalforsorgens ledere til medlemsmøde i Nyborg den 11. november.

Et af de emner, som blev drøftet på mødet, var afklaringssamtalerne. Afklaringssamtaler er samtaler, der, som navnet antyder, skal afklare hvilke opgaver og hvilken rolle den enkelte leder har efter reorganiseringen er fuldt indfaset. Erfaringerne med dem er blandede, ifølge Peder Jørgensen, der er formand for Lederforeningen i Fængselsforbundet. Han slog fast, at en god afklaringssamtale ikke er, hvis man er blevet tilbudt at gå ned i en basisstilling til samme løn og pension. 

”Samtalerne er nogle steder blevet brugt til at forsøge at placere ledere under niveau til samme løn. Men det er problematisk, da man så er i risiko for at blive på samme løn i mange år frem,” sagde Peder Jørgensen.
 
Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye, var også klar i mælet, da han talte om afklaringssamtalerne: ”Jeg må sige, jeg er skuffet. Det var ikke, hvad vi aftalte. Vi aftalte ordentlighed. Det kan man desværre ikke sige om det, vi har oplevet. Vi har set nogle arrestforvarer blive tilbudt en basisstilling. Men man har krav på en passende stilling. Man kan godt fjerne alt ledelse fra en stilling, men man kan ikke sætte en ned i en basisstilling. Spændet er vidt, men fængselsbetjent er ikke passende,” sagde Kim Østerbye.
 
Han understregede, at Direktoratet for Kriminalforsorgen ikke reorganiserer lederne for at spare penge, og at direktør for Kriminalforsorgen Johan Reimann har sagt, at besparelserne allerede er i hus.  
 
Man skal tåle meget
Et af de begreber, der er meget omdiskuteret i ledernes reorganisering og omplacering, er ’tålegrænsen’. For hvor ligger grænser for, hvad man kan forvente er tåleligt for medarbejderne i den forandring, som Kriminalforsorgen undergår?
 
”Desværre er der ret vide rammer for, hvad man skal tåle – se bare SKAT,” sagde Kim Østerbye og fortsatte: ”Så budskabet er: Tål meget. Der bliver desværre nogle af jer, der kommer til at æde nogle følelser. Der vil nemlig komme noget, der juridisk set er korrekt, men som helt sikkert føles forkert og urimeligt for nogle af jer.”
 
Ros fra HR-chefen
Selvom det var fagforeningen for det uniformerede personale, der arrangerede mødet i Nyborg, deltog chefen for HR Koncern i Direktoratet for Kriminalforsorgen, Marianne Fæster Nielsen, også. Hun gav også en status på afklaringssamtalerne set fra hendes stol.
 
”Afklaringssamtalerne er ved at være overstået, og selvom man ikke kan lave ’one size fits all´, er vi sikre på at blive færdige her i år. Samtalerne har givet den enkelte leder mulighed for at vurdere sig selv, og dermed blive ens egne kompetencer bevidst. Det er sundt, tror jeg,” sagde Marianne Fæster Nielsen. Og så roste hun ledernes besindighed og udholdenhed under reorganiseringen.
 
”Der skal lyde stor anerkendelse af den store tålmodighed til jer alle i forhold til reorganiseringen,” sagde Marianne Fæster Nielsen.
 
Hun oplyste, at der er cirka 200 ansøgere til de 13 institutionschefstillinger, og at offentliggørelsen af navnene på de 13, formentlig offentliggøres i november. Hver institution skal desuden have et opstartsforløb med særlige faglige forløb for institutionschefer uden forudgående faglig indsigt i alle områder. 

Som afslutning opfordrede hun til at deltage i Direktoratet for Kriminalforsorgens kick off-arrangement den 24. februar, der markerer, at reorganiseringen endelig er på plads den 1. marts 2016.

Læs et referat af mødet her.