Medlemsmøde Fyn

Dansk Fængselsforbund afholder næste medlemsmøde

Mandag den 13. oktober 2008 kl. 12.00 og kl. 15.30

i

Barakken
ved Statsfængslet i Nyborg

Mød op og deltag i dialogen med forbundsledelsen og dine lokale
tillidsfolk fra Fyn.

Vi håber at du har tid og lyst til at deltage hvad enten du har
spørgsmål, kommentarer eller forslag til dit forbund.

Der vil være et let traktement i forbindelse med arrangementerne.
Tilmelding er ikke nødvendig – mød blot op!

Jeg håber på et stort fremmøde til en god og saglig debat.

 

Kim Østerbye
Forbundsformand