Manglende honorering af ”dobbelt mistet fri”  

Det er vigtigt, at du tjekker, at dine ekstratjenester bliver noteret rigtigt. Ellers kan du gå glip af honorering for ”dobbelt mistet fri”.

Reglen er sådan, at når du som medarbejder har to sammenhængende fridage, der bliver afbrudt af en ekstratjeneste, så kan du have krav på honorering for ”dobbelt mistet fri”. Hvis du i den resterende periode med fri ikke har sammenhængende 36 timer, så skal du uanset ekstratjenestens længde aflønnes for minimum 12 timers overarbejde. Det er en del af Fængselsforbundets tjenestetidsaftale med Kriminalforsorgen.  

Tjenestetidsenhederne registrerer denne aflønning manuelt. Du kan derfor som medarbejder have ekstratjenester, der ikke er noteret korrekt. Forbundet har forsøgt at få Kriminalforsorgen til selv at rette de manglende registreringer. Men Kriminalforsorgen vurderer nu, at de hele tiden har aflønnet efter reglerne, og at der derfor ikke er tale om fejlregistreringer.  

Fængselsforbundet er bekendt med, at der mange steder ikke er foretaget en manuel godskrivning af timer. Vi er derfor nu nødsaget til at løfte sagerne individuelt.  

Vi gennemgår i første omgang ekstratjenester på et udvalgt tjenestested på baggrund af henvendelser fra kollegaer. Vi har allerede rejst to sager. Såfremt vi finder konsekvente fejlregistreringer, vil vi igen rejse sagen overfor direktoratet.   

Har du mistanke om, at dine ekstratjenester ikke er noteret korrekt, kan du søge hjælp hos din OFTR.