Manglende erstatning til mandlige fængselsbetjente og værkmestre

Som det fremgår af dagspressen, har de danske myndigheder udbetalt lavere erstatninger til mænd end til kvinder med den begrundelse, at mænd ikke bliver lige så gamle som kvinder. Men EU-domstolen har kendt denne forskelsbehandling ulovlig.

Derfor kan der være sket en uretmæssig håndtering af spørgsmål om erstatning til mandlige fængselsbetjente og værkmestre gennem en lang årrække. Har du været berørt af erstatning, vil Fængselsforbundet derfor anbefale at læse denne nyhed grundigt.

Kriterierne for at være berørt af den fejlagtige håndtering er:

  • At du er en mand.
  • At du har fået anerkendt en sag om erstatning.
  • At du mellem 22. december 1984 og 1. marts 2015 har fået udbetalt erstatning for erhvervsevnetab som et engangsbeløb.
  • At du har været offentligt sikret (betyder i denne sammenhæng, at din erstatning blev udbetalt af staten, regioner, selvforsikrede kommuner eller folkekirken).

Mener du, at du er omfattet, bør du henvende dig Arbejdsmarkedet Erhvervssikring via mail: Aes@aes.dk.

Læs mere på deres hjemmeside aes.dk.

Bo Yde Sørensen
Forbundssekretær