Måske har du penge til gode for tjenesterejser

En del medlemmer af Fængselsforbundet har penge til gode i forbindelse med tjenesterejser. Reglerne om de såkaldte time- og dagpenge har nemlig været administreret forkert af Kriminalforsorgen. Det har Fængselsforbundet fået medhold i.

Forbundet har derfor rejst krav om efterbetaling af time-dagpenge, for de medarbejdere der efter 1. marts 2012 har været på tjenesterejser, og som ikke har fået udbetalt berettiget time-dagpenge.

Hvem og hvor mange medlemmer det drejer sig om, ved hverken Koncern HR eller Fængselsforbundet lige nu, men hvis du på et tidspunkt har været på tjenesterejse i mere end 24 timer, og ikke har fået time-dagpenge i den forbindelse, skal du henvende dig til HR-afdelingen i dit område.

Forbundet opfordrer alle vores medlemmer, der falder ind under ovennævnte kriterier, til at kontakte HR-afdelingerne i områderne. Det betyder ikke, at man nødvendigvis skal dokumentere eller sandsynliggøre noget, men at områderne kan gennemgå de relevante sager, fremfor at skulle gennemgå samtlige.

Opstår der tvivlsspørgsmål, skal du kontakte din tillidsrepræsentant.