Lønudviklingen for 3. kvartal 2010

Lønudviklingen for 3. kvartal 2010

Danmarks Statistik har offentliggjort lønstigningstakter for 3.
kvartal – august 2010. Her kan lønstigningerne i staten følges fra
start til slut i indeværende overenskomstperiode. Den faktiske løn
i staten i hele perioden har ligget over den aftalte
lønstigning.

Reguleringsordningen, som sammenkæder lønudviklingen i den
statslige sektor med lønudviklingen i den private sektor, udmøntede
negativt med -1,14 pct. fra 3. kvartal 2008 til 3. kvartal 2009, da
den private lønudvikling kun blev på 2,8 pct., mens den statslige
lønudvikling i samme periode blev 4,6 pct. 

Denne udvikling er fortsat i 2010, idet den statslige
lønudvikling var 3,1 pct. fra 3. kvartal 2009 til 3. kvartal 2010,
mens den private lønudvikling i samme periode var 2,3 pct. Dette
betyder, at vi starter den nye overenskomstperiode med en gæld på
minus 1,46 pct.

Se nyhedsbrev om lønudviklingen for 3. kvartal 2010
her

 

Kim Østerbye
forbundsformand