Lønstigninger – maj 2010

Lønstigninger – maj 2010

Danmarks Statistik har offentliggjort
lønstigningstakter i den offentlige og den private sektor
for 2. kvartal 2010. Denne statistik udarbejdes for at kunne
regulere de offentlige lønninger på et ensartet grundlag
(reguleringsordningen). 

Statistikken giver mulighed for at følge den
kommunale/regionale og den statslige sektors lønudvikling fra
kvartal til kvartal i hele overenskomstperioden og samtidigt
overvåge denne ved sammenligning med overenskomstens aftalte
lønstigninger. 

Når man sammenligner den offentlige lønudvikling med den
private, gives der mulighed for at orientere sig om eventuelt
kommende lønstigninger som følge af reguleringsordningen. 

Den kvartalsvise årsstigningstakt var i maj 2010 på 3,4 % for
statsligt ansatte. 

Reguleringsordningen for de statslige ansatte sammenligner
lønudviklingen med den private sektor i 3. kvartal
(august måned). Udmøntningen fra reguleringsordningen pr. 1.
april 2011 kendes altså først når Danmarks Statistik offentliggør
løntallene for august 2010. Det vil først ske i november/december
måned. Der er dog næppe tvivl om, at udmøntningen vil blive
negativ, men størrelsesordenen kendes ikke. 

Ved overenskomstforhandlingerne i 2008 blev der aftalt en
generel lønforhøjelse pr. 1. april 2010 svarende til 2,40 % af den
samlede faste løn pr. 31. marts 2008. Der blev samtidigt skønnet,
at reguleringsordningen ville udmønte 0,54 %. I stedet udmøntede
den negativt med -1,14 %, da den private lønudvikling kun blev på
2,8 %, mens den statslige lønudvikling i samme periode blev 4,6
%.

Med en årsstigningstakt i maj 2010 på 2,2 % er den private
sektors lønstigninger fladet ud. Fra februar 2009 til maj 2010
er den private sektor kommet godt 4,5 % efter de to offentlige
sektorer. Det vil betyde en fortsat udfladning af de
offentligere lønninger i 2010-11 som følge af
reguleringsordningen.

De offentlige sektorer har i perioden fra 2005 haft en
gennemsnitlig årlig lønstigning på ca. 4,0 % og den private sektor
tilsvarende 3,3 %. Forbrugerpriserne har efter februar 2006 holdt
sig pænt under lønudviklingen.

Se OAO’s nyhedsbrev om lønstigninger i den offentlige og den
private sektor
her


Kim Østerbye
forbundsformand