Lønstigninger i den offentlige og den private sektor – februar 2010

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor – februar
2010

Danmarks Statistik har offentliggjort
lønstigningstakter i den offentlige og den private sektor
for 1. kvartal 2010. Denne statistik udarbejdes for at kunne
regulere de offentlige lønninger på et ensartet grundlag (den
såkaldte reguleringsordning). 

Statistikken giver mulighed for at følge den
kommunale/regionale og den statslige sektors lønudvikling fra
kvartal til kvartal i hele overenskomstperioden og samtidigt
overvåge denne ved sammenligning med overenskomstens aftalte
lønstigninger. 

Når man sammenligner den offentlige lønudvikling med den
private, gives der mulighed for at orientere sig om eventuelt
kommende lønstigninger som følge af reguleringsordningen. 

Den kvartalsvise årsstigningstakt var i februar2010 på 4,3 pct.
for statsligt ansatte. 

Reguleringsordningen for de statsligt ansatte sammenligner
lønudviklingen med den private sektor i 3. kvartal
(august måned). Udmøntningen fra reguleringsordningen pr. 1.
april 2011 kendes altså først når Danmarks Statistik offentliggør
løntallene for august 2010. Det vil først ske i november/december
måned. Der er dog næppe tvivl om, at udmøntningen vil blive
negativ, men størrelsesordenen kendes ikke. 

Fra februar 2007 til og med februar 2008 havde de privatansatte
markant højere lønstigninger end de offentligt ansatte. Dette betød
på grund af reguleringsordningen stigende offentlige lønninger i
2008.

Med en årsstigningstakt i februar 2010 på 2,5 % er den
private sektors lønstigninger fladet ud. Det vil betyde
en udfladning af de offentligere lønninger i 2010-11 som følge af
reguleringsordningen.

Fra februar 2009 til februar 2010 er den private
sektor kommet godt 3 % efter de offentlige sektorer. De
offentlige sektorer har i hele den godt 4-årige periode haft en
gennemsnitlig årlig lønstigning på ca. 4,0 % og den private
sektor tilsvarende 3,4 %. 

Se OAO’s nyhedsbrev om lønstigninger i den offentlige og den
private sektor
her

 

Kim Østerbye
forbundsformand