Lønstigning pr. 1. april 2018

I OK18-forliget, der netop er stemt igennem af medlemmerne, er der aftalt en lønstigning på 0,80 procent pr. 1. april 2018. Samtidig udmønter reguleringsordningen 0,33 procent.

For en fængselsbetjent betyder det i gennemsnit 331 kroner mere i lønposen hver måned fra april 2018.

Reguleringerne vil være implementeret i alle lønsystemer med juli-lønnen, inklusiv efterreguleringen for april og maj.

Finansministeriets lønoversigt for april 2018 og de nye satser for løntrinene kan ses på Fængselsforbundets hjemmeside her.

Næste lønstigning sker til oktober, hvor der er aftalt generelle lønstigninger på 0,5 procent.

Samtidig forhandler forbundet med direktoratet et erfaringstillæg til basismedarbejdere på sluttrin samt højere basisløn til enhedsledere med virkning fra 1. januar 2019.

Med venlig hilsen

René Larsen
Forbundssekretær