Lønstigning 1. oktober

Den 1. oktober 2018 stiger lønnen for statens ansatte 0,5 procent. Det blev aftalt mellem parterne ved OK18. For en fængselsbetjent betyder det i gennemsnit cirka 1.800 kroner mere årligt.

Der blev ved overenskomsten i alt aftalt en ramme på 8,1 procent for de næste tre år. Heraf udgør de generelle lønstigninger 6,07 procent. I april 2018 blev der udmøntet 1,13 procent. Det svarer i gennemsnit til cirka 4.000 kroner årligt til fængselsbetjentene.

Næste lønstigning kommer 1. april 2019. Her er der aftalt generelle lønstigninger på 1,3 procent.

Læs mere om overenskomsten her