Lønstatistik for statens ansatte

Er du klar over, at kvindernes løn er steget mere end mændenes i staten? At der er flere mænd end kvinder ansat? Og at hver fjerde af alle statslige ansatte er tjenestemænd?

Læs flere baggrundsfakta i en ny pjece fra Offentligt Ansattes Organisationer. Man kan blandt andet læse lønstatistik fordelt på køn, centralorganisation og ansættelsestype.

Læs pjecen her

 

Med venlig hilsen

René Larsen
forbundssekretær