Lønoversigt pr. 1.oktober 2009 samt nye satser for jubilæumsgratiale

Til orientering udsendes lønoversigt pr. 1. oktober 2009 og
OAO’s lønfolder.

Se lønninger pr. 1.10.2009 her

Se OAO’s lønfolder her

Samtidig kan det oplyses, at jubilæumsgratialet for personale i
statens tjeneste er reguleret pr. 1. april 2009 og nu udgør 5.900
kroner for 25 års tjeneste, 7.400 kroner for 40 års tjeneste og
8.800 kroner for 50 års tjeneste.

 

Kim Østerbye
Forbundsformand