Lønoversigt 1. april 2012

Lønoversigt 1. april 2012

Finansministeriets lønoversigt 1. april 2012 foreligger
nu.
 

Procentreguleringen pr. 1. april
2012 er 1,3040 pct.
 

Ved OK11 var der aftalt en forhøjelse pr. 1. april 2012 på
1,67 pct. Men da lønnen var steget mere i staten end i den private
sektor, kom der et negativt bidrag fra reguleringsordningen. Derfor
er procentreguleringen pr. 1. april 2012 på 1,3040 pct., og dermed
lavere end det aftalte.
 

Ved OK11 aftalte parterne at nulstille
reguleringsprocenten og foretage en omlægning af
grundbeløbsniveauet fra 1. oktober 1997 til 31. marts
2012.
    

I lønoversigten er alle basislønninger opregnet til nyt
grundbeløbsniveau pr. 31. marts 2012. Grundbeløbsniveauet er
forhøjet med procentreguleringen pr. 1. april 2010 på 31,0660 pct.
Herefter er det nye grundbeløb forhøjet med procentreguleringen pr.
1. april 2012 på 1,3040 pct. Lønoversigtens indledning indeholder
en nærmere beskrivelse af afrundingsreglerne.

Du kan se lønoversigten
her

 

Kim Østerbye
forbundsformand