Lønnen stiger

Lønnen stiger til april. For en fængselsbetjent betyder det årligt cirka 2.500 kroner mere i lønposen.

I forliget ved OK15 blev der aftalt en generel lønstigning pr. 1. april 2016 på 0,8 procent. Det er hele den aftalte generelle lønstigning som udmøntes og kommer alle til gode. Lønstigningen bliver hverken påvirket af reguleringsordningen eller privatlønsværnet.

Reguleringsordningen er nemlig suspenderet og den statslige lønudvikling har ikke ligget over den private sektors lønudvikling, og derfor er der ingen udmøntning fra privatlønsværnet i 2016.

Næste generelle lønstigninger er til april og december næste år.