Lønnen stiger

Lønnen for statens ansatte stiger 1. december. For en fængselsbetjent betyder det gennemsnitligt en lønstigning på knap 400 kroner om måneden. Ved OK15 blev der nemlig aftalt en lønstigning på 1,5 procent.

Der er dog et forbehold. Ved overenskomsten blev der indført et loft for den statslige lønudvikling, som betyder, at lønnen ikke må stige mere end på det private arbejdsmarked. Det kaldes for privatlønsværnet. Hvis det sker, vil det blive modregnet i de generelle lønstigninger.

Hvorvidt det sker, afhænger af en beregning, der tidligst foretages i løbet af januar 2018. Dette betyder, at vi i øjeblikket ikke ved, om der kommer en negativ regulering senere med tilbagevirkende kraft.

Fængselsforbundet vurderer, at det ikke vil ske, men vi er utilfredse med, at der ikke er aftalt en praktisk håndtering af  situationen, inden de aftalte lønstigninger udmøntes. Det bliver et ufravigeligt krav fra de statsansattes side, at privatlønsværnet afskaffes ved næste overenskomst.

Med venlig hilsen
Forbundssekretær René Larsen