Lønnen stiger 1,8 procent til april


Som led i overenskomstaftalen stiger lønnen 1. april med 1,78 procent.

Heraf er 1,19 procent en generel stigning, mens 0,59 procent kommer fra reguleringsordningen, som sikrer, at lønnen i den offentlige sektor følger lønnen i det private.

Det var forventet, at der ville komme 0,36 procent fra reguleringsordningen, men reguleringen blev altså større.

For en fængselsbetjent vil lønstigningen i gennemsnit giver cirka 500 kroner mere om måneden. En fængselsbetjent tjener i gennemsnit 28.983 kr. om måneden (4. kvartal 2021 og ekskl. elever, særlige ydelser og pension).

Desuden udmøntes også til april 0,2 procent til seniorbonus og en styrket seniorindsats.

Seniorbonussen er en ret for medarbejdere fra og med det kalenderår, hvori de fylder 62 år. Bonussen er på 0,8 procent af den sædvanlige årsløn. Bonussen kan også konverteres til to seniordage eller indbetales som pension.


Overenskomst