Lønnen stiger 1. april

Den 1. april stiger lønnen med knap 1 procent. Det betyder cirka 3.000 kroner mere i lønposen årligt for en fængselsbetjent.

Ved OK 18 blev det aftalt en stigning på 1,30 procent, som skulle træde i kraft 1. april 2019. Vurderingen den gang var, at der ville være en næsten parallel lønudvikling mellem det private arbejdsmarked og staten.

Det har imidlertid vist sig, at den private lønudvikling blev lavere end skønnet ved forligets indgåelse. Reguleringsordningen udmønter derfor negativt med -0,35 procent mod et forventet plus på 0,02 procent.

Reguleringsordningen opgøres på grundlag af tal fra Danmarks Statistik fra august 2017 til august 2018. I perioden var der generelle lønstigninger i staten på 1,5 procent den 1. december 2017 og på 1,13 procent den 1. april 2018. En fængselsbetjent tjente i gennemsnit 25.841 kroner om måneden i 3. kvartal 2017 og 26.667 kroner i 3. kvartal 2018. En stigning på 3,2 procent.