Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008

Dansk Fængselsforbund er glade for, at så mange medarbejdere
(76 %) har deltaget i undersøgelsen – vi er overbeviste om at jo
flere fakta, der kommer på bordet om vores fælles arbejdsplads, jo
bedre bliver mulighederne også for, at gøre en målrettet indsats
for at løse de mange arbejdsmiljøproblemer, der desværre også
afspejles i denne trivselsmåling.

Kriminalforsorgen har valgt at bruge et spørgeskema udarbejdet
af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), og det
giver gode muligheder for, at udvikle fremtidige undersøgelser til
et mere ambitiøst niveau og samtidigt sikrer man et statistisk
sammenligningsgrundlag, fordi resultatet kan sammenholdes med NFA´s
landsundersøgelse. Det er selvfølgelig ærgerligt at Statsfængslerne
Østjylland. Vridsløselille og Midtjylland ikke har deltaget, men
det er vores håb at man på de pågældende institutioner vil anvende
samme skema til at evaluere de resultater, der kommer ud af de
arbejdsmiljøprojekter, der er i gang p.t.

Er vi så overrasket over resultatet – ikke specielt. Desværre
bekræfter trivselsundersøgelsen at der er store
arbejdsmiljøproblemer og med et større antal påbud fra
Arbejdstilsynet er det jo ikke nogen overraskelse. Vi ser
naturligvis frem til at undersøgelsens resultater foreligger på
institutionsniveau, så vi mere specifikt kan vurdere og kommentere
problemernes karakter. At der er stort forbedringspotentiale er
ingen vist uenige om.

I de kommende måneder skal der afholdes regionale møder om
resultaterne af undersøgelsen og så skal den lokale indsats i
gang.

Dansk Fængselsforbund håber at vores medlemmer bliver inddraget
i det lokale arbejde og får indflydelse på de ændringer, der er
nødvendige for at opnå et bedre arbejdsmiljø.

Vi skal samtidig benytte lejligheden til at opfordre medlemmerne
til at besvare den lederevaluering, der ligeledes er udsendt,
således at svarprocenten kan blive høj nok til at evalueringen er
brugbar.

Du kan læse Kriminalforsorgens
Trivselsundersøgelse 2008 her

Du kan læse mere om brugen af spørgeskemaer fra
NFA her

Du kan få input fra NFA om hvad der virker – fra
kortlægning til handling her

Du kan læse mere om udbrændthed her

Ina Rasmussen
Forbundssekretær