Kriminalforsorgens ledere efterlyser ressourcer, uddannelse og anerkendelse

Det kan være et udfordrende job at være mellemleder i landets fængsler og arresthuse. Det er konklusionen, efter Fængselsforbundet har afholdt fire medlemsmøder rundt i landet.

Det er ikke kun de menige betjente, som oplever dårligt arbejdsmiljø i øjeblikket. Det samme gælder også Kriminalforsorgens unifomerede ledere.

For at italesætte ledernes udfordringer arrangerede Fængselsforbundet i foråret fire medlemsmøder i Aalborg, Enner Mark, København og Nyborg.

Det fremgik af møderne, at lederne gerne ser forbedringer på flere punkter.

For det første peger de på, at der er få ledere til at løfte de daglige driftsopgaver. Der er store udfordringer med opgavemængden. Det betyder, at overarbejdet stiger og andre opgaver bliver skubbet til side.

For det andet ønsker de en formaliseret lederuddannelse. Uddannelsen bør være obligatorisk, og der skal være efteruddannelse for alle. Det er også behov for traineeforløb for kollegaer, som vil afprøve sig selv som leder.

Forbundssekretær Bente Benderska er enig i kritikken: “Lederne lider under et enormt pres i øjeblikket. Det er stærkt bekymrende. Hvis de ikke fungerer godt, er det umuligt at skabe en positiv udvikling for Kriminalforsorgen. Lederne kan selvsagt ikke skabe et godt arbejdsmiljø for deres medarbejdere, hvis de ikke selv trives og har mulighed for at lede,” siger hun.

Anerkendelse
En tredje kritikpunkt som kom frem på møderne, var, at lederne i nogle institutioner oplever modvilje fra den øverste ledelse, når de rejser kritik. Man oplever, at det ikke er velset, hvis der bliver stillet spørgsmål.

“Det er ærgerligt, hvis man ikke anerkender ledernes ret til at komme med saglig kritik. Tillidsreformen handler netop om, at ledere og medarbejere går sammen om at identificere problemer og finde løsninger. Det kræver, at begge er lydhøre for hinanden,” siger Bente Benderska.

Fængselsforbundet går på baggrund af medlemsmøderne nu i dialog med Kriminalforsorgen om at forbedre forholdene for lederne.