Kriminalforsorgens fremtid starter i morgen

I morgen begynder Kriminalforsorgen udmøntningen af flerårsaftalen. Startskuddet bliver et stort strategimøde i DGI-byen i København.

Det er et rigtigt spændende arbejde at være en del af for alle. Jeg kan ikke huske, at vi tidligere har kigget på Kriminalforsorgens struktur i samme omfang.

Vores nye chef opfatter flerårsaftalen, som det pejlemærke virksomheden skal styres efter, og han er parat til at stå på mål for den. Direktørens kontrakt med justitsministeren er klar og utvetydig: Om fire år skal alle aftalens elementer være indført.

Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvilken vej vi skal, men konturerne er tydelige: Vi skal gøre alting bedre i forhold til i dag.

Det er vigtigt, at vi alle sammen bidrager positivt til processen. Det ville være rigtigt ærgerligt, hvis politikerne om fire år kigger på os og siger: “Vi valgte forkert, da vi satsede på fængselsbetjente og værkmestre som krumtap for en bedre opgaveløsning”.

Hvis man tror, det hele går væk, hvis man bare sætter sig uden for og brokker sig højt nok, tager man fejl. Hvis vi ikke har været en positiv del af fremtidens udfordringer om fire år, kommer udviklingen til at ske med andre medarbejdere end os. Vi vil blive efterladt på perronen med færre stillinger.

Selvom det både bliver svært og udfordrende, tror jeg, vi er på rette vej mod en endnu bedre Kriminalforsorg.

Rigtig god arbejdslyst til alle.