Kriminalforsorgen skal spare 90 millioner kroner i år

Selvom fængsler og arresthuse er blevet pålagt flere opgaver, bliver der færre penge til at løse dem. Fængselsforbundet advarer mod konsekvenserne.

Sparekniven skal hvæsses af budgetbisserne i Kriminalforsorgen. I en tid med højt sygefravær, rekordmange volds- og trusselsepisoder og flere sikkerhedsopgaver skal der nemlig skæres 90 millioner kroner.

Det er regeringens såkaldte omprioriteringsbidrag, hvor offentlige institutioner skal tilbagebetale to procent af deres budget, som koster 50 millioner kroner. Resten af pengene skal findes, fordi Kriminalforsorgen selv skal finansiere de øgede udgifter til at finde mobiltelefoner, og fordi Kriminalforsorgen sidste år fik en merbevilling, der ikke videreføres i 2017.

Forbundet advarer
Det er selvsagt ikke videre populært blandt fængselsbetjentene, at Kriminalforsorgen skal løse de samme, og, mange steder, flere opgaver for færre penge. Fængselsforbundets formand advarer mod konsekvenserne.

”Det er simpelthen at spille hasard med udviklingen i fængsler og arresthuse. Vi er allerede på vej i en helt forkert retning, hvad angår personalets sikkerhed og sundhed, og uanset hvordan man vender og drejer det, vil besparelser kun gøre det værre,” siger han og henviser til, at man allerede har sparet på for eksempel konflikthåndtering.

Formanden undrer sig desuden over, at politikerne det ene øjeblik kræver fuldt fokus på mobiltelefonjagten bag murene, og i det næste lader Kriminalforsorgen selv betale for det.

”På mange måder er timingen mildest talt ejendommelig. Efter vi har endevendt celler og visiteret indsatte i et halvt år for at finde mobiltelefoner, er det temmelig demotiverende, at medarbejderne nu skal bøde på grund af det og spare på andre områder,” siger Kim Østerbye.

Principper for besparelserne
Kriminalforsorgen har besluttet, at en af måderne at skrabe pengene sammen på er ved at stoppe eller bremse nye initiativer.

Der er formuleret fire principper, som de fire områdekontorer skal overholde, når de går på jagt i Kriminalforsorgens knap tre milliarder kroner store budget: 1) Besparelserne må ikke forringe sikkerheden for medarbejdere eller indsatte; 2) Besparelser, der allerede er gennemført på konflikthåndtering må ikke tælles med; 3) Aktiviteter, der støttes af satspuljemidler, må ikke indgå i besparelserne; og 4) Afskedigelser skal så vidt muligt undgås.

Alle dele af Kriminalforsorgen er som udgangspunkt i spil til besparelsen.

Af Kristian Westfall