Kriminalforsorgen har opsagt aftale med medarbejdernes idrætsforbund

Kriminalforsorgens idrætsforbund, KRIFO, går en usikker tid i møde, efter en aftale om timer til deltagelse i forbundets aktiviteter er opsagt af Kriminalforsorgen. Der er aftalt et møde mellem parterne i næste uge.

I en tid, hvor sundhed, motion og trivsel står som kerneværdier i mange organisationer, har Direktoratet for Kriminalforsorgen valgt at gå en anden vej. For nylig blev en aftale med Kriminalforsorgens Idrætsforbund, KRIFO, der gav medarbejdere mulighed for at planlægge og deltage i idrætsaktiviteter, nemlig kasseret af Kriminalforsorgen.

Reaktionen kom, efter idrætsforbundet, der organiserer 24 lokale foreninger, havde henvendt sig for at opdatere aftalens ordlyd, da flere passager i aftalen fra 1996 ikke passer til Kriminalforsorgens områdestruktur.

For Søren Tolderlund, der er formand for KRIFO’s forretningsudvalg, er Kriminalforsorgens besked uventet.

“Det er ret overraskende, at Kriminalforsorgen kommer med den udmelding, når vi om nogen sætter sundhed og trivsel på dagsordenen,” siger han.

Ifølge ham understøtter KRIFOs arrangementer på mange måder netop den nye områdestruktur, og ikke mindst medarbejdernes trivsel, og han påpeger, at idrætsforbundet i stor udstrækning løfter opgaver, som Kriminalforsorgen ellers selv skal stå med, hvis de vil støtte op om en fælles identitet blandt medarbejderne.

“Når vi for eksempel leverer forplejning til deltagerne i DHL-stafetten, understøtter KRIFO jo en kollegial sammenhæng. Og det er jo vigtigt for en arbejdsplads som Kriminalforsorgen, at vi mødes på tværs af organisationen,” siger Søren Tolderlund og fortsætter: “Men det tager tid at arrangere og deltage i aktiviteter, og der sidder ikke nogen i udvalget, der kan bruge ti feriedage om året på det her.”

Forhandlingsmøde i næste uge
I aftalen fra 1996 er der afsat 2.500 timer årligt til aktiviteter i idrætsforeningen. De timer dækker både arbejdet før og under aktiviteter for forretningsudvalget og for deltagere. Hvis man som medarbejder deltager i aktiviteter – for eksempel i en fodboldturnering – skal man selv sørge for at have tjenestefri, men man modtager to timers løn for at deltage på dagen.

Hvordan de timer skal fordeles, og om der overhovedet er timer at fordele, står lige nu hen i det uvisse. Ole Hansen, der er centerdirektør for HR og Ressourcer i Direktoratet for Kriminalforsorgen, er nemlig meget sparsom med oplysninger om KRIFO’s fremtid. Han ønsker ikke at oplyse, hvilke modeller der er i spil for idrætsforbundets brug af timer. Han vil heller ikke kommentere på, om det er vigtigt for Kriminalforsorgen, at KRIFO fortsætter sine aktiviteter. Han henviser til, at der skal forhandlinger i gang i næste uge.

“Vi har foreløbig opsagt aftalen og går nu i forhandling, så det vil være forkert af mig at sige noget om en eventuel ny aftale nu. Vi har opsagt aftalen, fordi politiet har opsagt alle sine aftaler på området, og der er en ensretning i gang på tværs af Justitsministeriet,” siger Ole Hansen.

Underlig prioritering
Selvom der ikke er nogen endelig konklusion på KRIFO’s fremtidige forhold, har opsigelsen af aftalen ifølge Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye, en mærkværdig timing:

“Det er en underlig prioritering at opsige en aftale, der betyder meget for fængselsbetjente og andre af Kriminalforsorgens medarbejdere lige nu. KRIFO spiller jo en stor rolle i manges trivsel, og det er noget, som Kriminalforsorgen bør vægte højt – ikke mindst i en tid, hvor det er svært både at tiltrække og fastholde medarbejdere,” siger Kim Østerbye.

KRIFO har eksisteret  siden 1970. Først under navnet Fængselsfunktionærenes Idrætsforbund, og fra 2010 under det nuværende navn.

Af Kristian Westfall