Kriminalforsorgen forlænger ikke aftale om frivillig udbetaling af T-dage og H-tid

Kriminalforsorgen ønsker ikke at forlænge aftalen om frivillig udsættelse/udbetaling af T-dage og H-tid.

I juni sidste år indgik Fængselsforbundet – på grund af situationen med stor personalemangel – en aftale med direktoratet om, at der fra 1. juli 2018 og året ud kunne indgås individuelle frivillige aftaler om udsættelse af T-dage og H-tid. Aftalen skaffede straks flere hænder, da medarbejderne, der indgik aftalen, skulle arbejde mere. De fik dog samtidig økonomisk kompensation. Dagene/timerne kunne nemlig opspares og udbetales som overarbejde.

Aftalen blev i november forlænget frem til udgangen af juni 2019. Fængselsforbundet foreslår, at aftalen forlænges året ud på grund af den fortsatte alvorlige personalemangel, men direktoratet har nu meddelt, at de ikke ønsker aftalen forlænget.

Dagene og timerne skal herefter afvikles efter gældende regler, jf. Vejledende Bestemmelser. Det vil sige, at T- og H-dage afvikles ligeligt over hele året. Hvis den optjente H-tid ikke er afviklet senest seks måneder efter opgørelsesperioden udløb, kan den udbetales som overarbejde.