Kriminalforsorgen bliver nødt til at lukke de indsatte inde hele døgnet

Bemandingssituationen i Kriminalforsorgen er nu så alvorlig, at det er nødvendigt at lukke alle aktiviteter ned for de indsatte. Sådan lyder opfordringen fra Fængselsforbundet.

Der bliver presset flere og flere indsatte ind i landets fængsler og arresthuse, samtidig med at der er færre og færre betjente til at tage sig af dem.

Kriminalforsorgen forsøger at få driften til at hænge sammen med nødløsninger. Personalenormeringen er skåret ned til under et minimum ved at nedlægge vagtposter. Driften hænger alene sammen ved at beordre folk på arbejde.

Afvikling af personalet
Samtidig er personalets uddannelse blevet amputeret. Stort set alle kursusaktiviteter er sat på hold. Det gælder for eksempel medarbejdernes årlige konflikthåndteringskurser og en del af undervisningen for de nye elever.

Det holder ikke i længden at drive en organisation på den måde.

Nedlukning
Fængselsforbundet anbefaler derfor, at Kriminalforsorgen går over til natdrift. Det vil sige, at de indsatte lukkes inde hele døgnet bortset fra en times gårdtur om dagen.

Forbundsformand Bo Yde Sørensen siger: “Det er dybt bekymrende, at vi er kommet så langt ud, at vi bliver nødt til at lukke de indsatte inde hele dagen. Det kommer der ikke noget godt ud af, men der er desværre ingen anden løsning på personalekrisen.”

Formanden peger på, at antallet af fængselsbetjente er faldet ti år i træk, så der nu kun er 2.000 tilbage. Omvendt er antallet af indsatte øget markant til over 4.000.

“Vi er vidner til et stort trafikuheld, som udvikler sig langsomt for øjnene af os. Det har store menneskelige omkostninger at blive ved med at udpine personalet på den måde. Både arbejdsmiljø og sikkerheden er hårdt ramt for både indsatte og ansatte. Nu må det være slut med lappeløsninger. Vi har brug for en løsning, som her og nu kan lette presset. Derfor ser jeg ingen anden mulighed end at lukke de indsatte inde hele døgnet,” siger Bo Yde Sørensen.

Yderligere information: Forbundsformand Bo Yde Sørensen, 72 55 99 98.