Kriminalforsorgen åbner for besøg 18. maj


Indsatte med mindreårige børn får fra 18. maj mulighed for at få besøg af deres børn under ledsagelse af én voksen.

Det samme gælder indsatte i aldersgruppen 15-17 år. De kan få besøg af to nærtstående pårørende.

Besøgene vil finde sted i besøgsrum og besøgsafdelinger, som vil blive gjort rent efter hvert besøg for at mindske risikoen for smittespredning af corona. Indsatte og besøgende vil blive vejledt om at undgå smittefare.

Læs mere her