KRIFO fortsætter under ny aftale med Kriminalforsorgen

Der er forhandlet en frikøbsordning på plads mellem Kriminalforsorgens Idrætsforbund og Kriminalforsorgen, der minder om politiets. Der er dog ingen timer til Kriminalforsorgens medarbejderes deltagelse i stævner og turneringer.

Fremtiden blev med ét meget usikker for Kriminalforsorgens Idrætsforbund (KRIFO), da Kriminalforsorgen opsagde en 21 år gammel aftale. Det er et år siden.

Nu ligger der en ny aftale mellem parterne, der sikrer idrætsforbundet overlevelse. I hvert fald er der fundet en løsning på timerne som forretningsudvalget, der er rygraden i KRIFO, bruger på at arrangere og afvikle aktiviteter landet over.

Det fortæller Søren Tolderlund, der er formand for KRIFO’s forretningsudvalg.

“Der er lavet en frikøbsordning lig politiets, hvor KRIFO frikøber forretningsudvalgsmedlemmerne fem dage årligt per medlem, således cirka 40 procent af den tid forretningsudvalget bruger på at arrangere er dækket via KRIFO,” siger han.

Det har været vigtigt, at sikre den lokale forankring og derfor bliver de frikøbte timer fordelt på flere personer.

“Vi har selv valgt, at det ikke kun er én medarbejder – i modsætning til politiet – der frikøbes til at drive opgaven, da vi mener, det er vigtigt, at vi er repræsenteret bredt i landet,” siger Søren Tolderlund.

Ikke længere timer til deltagerne
I den tidligere aftale fra 1996 var der afsat 2.500 timer årligt til aktiviteter i idrætsforeningen. De timer dækkede både arbejdet før og under aktiviteter for forretningsudvalget og for deltagere. Hvis man som medarbejder deltog i aktiviteter – for eksempel i en fodboldturnering – skulle man selv sørge for at have tjenestefri, men man modtog to timers løn for at deltage på dagen.

Sådan er det ikke længere.

Det ærgrer Søren Tolderlund, men han er fortrøstningsfuld.

“Vi tror på, vi kan få opgaven til at virke derude – vi giver det i hvert fald en chance, og ser om vi kan motivere vores medlemmer til fortsat deltagelse uden timehonorering – og selvfølgelig om forretningsudvalget kan få det til at fungere med at bruge så meget fritid på opgaven,” siger han.

KRIFO har eksisteret  siden 1970. Først under navnet Fængselsfunktionærenes Idrætsforbund, og fra 2010 under det nuværende navn. Aftalen har gælder fra oktober 2017.

Af Kristian Westfall