Må en leder kontakte sin fagforening?


En enhedschef i Nyborg Fængsel er af sin institutionschef blevet bedt om ikke at henvende sig til Fængselsforbundet omkring en problemstilling i fængslet.

Fængselsforbundets formand Bo Yde Sørensen er forundret over sagen. Han understreger, at det er en grundlæggende rettighed, at ansatte har mulighed for at drøfte spørgsmål om arbejdsvilkår med sin fagforening: “Selvfølgelig må en medarbejder henvende sig til sit fagforbund. Det kan der ikke være to meninger om.”

Institutionschef Henrik Marker er ikke enig i forløbet: “Alle medarbejdere må naturligvis tage kontakt til deres respektive fagforening, hvis der er spørgsmål, som de ønsker at tale med fagforeningen om. Det er der ingen tvivl om. Såfremt en medarbejder har haft en anden oplevelse, så må der være tale om en misforståelse, og jeg tager gerne en samtale med medarbejderen, og forklarer at medarbejderen naturligvis altid må tale med fagforeningen, hvis der er behov for det,” siger han.