Konklusioner fra ny konsulentrapport

Konklusioner fra ny konsulentrapport

Forslag i ny konsulentrapport fra Finansministeriet

Forud for drøftelserne om den kommende flerårsaftale, besluttede
Finansministeriet at bestille en analyse af udvalgte områder i
Kriminalforsorgen hos konsulentfirmaet Boston Consulting Group.
Efter analysens afslutning besluttede Finansministeriet at
rapporten ikke skulle offentliggøres, men anvendes internt i
ministeriet. Der er imidlertid nu givet tilladelse til at
rapportens konklusioner kan offentliggøres internt i
Kriminalforsorgen og dette er sket via intranettet i dag.

Det er væsentligt at understrege, at forslagene i rapporten er
konsulentfirmaets og der har ikke været drøftelser om disse på
politisk niveau eller mellem forbundet og direktoratet. Det er
vores opfattelse af flere af forslagene ikke har nogen gang på jord
og vi har i dag anmodet om den fulde rapport ved en
aktindsigtsbegæring, således at forbundskontoret kan gennemgå det
underliggende materiale, der danner grundlag for konsulentfirmaets
forslag.

Når forbundskontorets gennemgang af rapporten er overstået vil
vi orientere nærmere om vores konklusioner og forventninger til de
kommende drøftelser om ny flerårsaftale.

Flere af forslagene kan skabe utryghed hos medlemmerne og det er
derfor meget væsentligt for os at understrege at der indtil videre
alene er tale om forslag fra et af Finansministeriet udpeget
konsulentfirma, hvilket absolut ikke er ensbetydende med at
forslagene vil blive en realitet og iværksat i Kriminalforsorgen.
Der er således god grund til at slå koldt vand i blodet og afvente
de kommende drøftelser.

Vi ville meget gerne have vedhæftet rapportens konklusioner her,
men konsulentfirmaet har copyright på rapporten og vil ikke give
tilladelse til at vi videresender den.

 

Kim Østerbye
Forbundsformand