Kongres 2019 i korte trækDer har den 21. og 22. maj været ordinær kongres i Fængselsforbundet i København.

Fungerende forbundsformand Bo Yde Sørensen åbnede kongressen, hvor han blandt andet gennemgik de aktuelle arbejdsvilkår for forbundets medllemmer og fokuserede på de vigtige beslutninger, der lå foran kongressen.

Herefter var der indlæg ved næstformand i FH, Ejner K. Holst, formand for OAO Flemming Vinther og forbundsformand Asle Aase fra NNF Norge, der alle fokuserede på det stærke fællesskab og samarbejde med Fængselsforbundet.   

Strategi og vedtægtsændringer
På andendagen drøftede kongressen en række emner vedrørende forbundets økonomi, organisation og arbejde.

Kongressen vedtog en strategi med overskriften ’Medlemmernes virkelighed i fokus,’ der skal danne ramme for forbundets arbejde frem mod næste kongres.

Desuden blev forbundets vedtægter ændret på flere punkter. For eksempel blev det besluttet, at pensionerede medlemmer, der stadig har verserende sager i forbundet, fremover skal betale halvt kontingent.

Valg til forbundsledelsen
Kongressen valgte Bo Yde Sørensen som ny forbundsformand.

Erik Larsen blev valgt som forbundssekretær.

Henrik Thøgersen blev valgt som forbundssekretær for Lederforeningen.

Desuden blev Mette Nielsen og René Larsen genvalgt som forbundssekretærer.

Læs mere om kongressen i næste fagblad