Kom til regionale medlemsmøder

Kom til regionale medlemsmøder

Dansk Fængselsforbund afholder regionale medlemsmøder.

Mød op og deltag i dialogen med forbundsledelsen og dine lokale
tillidsfolk.

Efter en turbulent tid med mange angreb på Dansk Fængselsforbund
og vores medlemmer, både udefra og internt, har forbundsledelsen i
samarbejde med hovedbestyrelsen planlagt at afholde en række
regionale medlemsmøder, hvor vi vil orientere om, og debattere,
udviklingen i Dansk Fængselsforbund med alle vores medlemmer.

Vi håber at du har tid og lyst til at deltage hvad enten du har
spørgsmål, kommentarer eller forslag til dit forbund.

Der vil være et let traktement i forbindelse med
arrangementerne. Tilmelding er ikke nødvendig – mød blot op!

Det første medlemsmøde afholdes

Torsdag den 21. august 2008
kl. 16.00

Statsfængslet ved
Horserød
Kantinen

De følgende møder er endnu ikke fastlagt, men du vil blive
orienteret af din lokalafdeling om tid og sted i dit område.

Møderne vil også blive annonceret på forbundets hjemmeside
efterhånden som de bliver planlagt.

Jeg håber på et stort fremmøde til en god og saglig debat.

 

Kim Østerbye
Forbundsformand