Kære kollega

Tak er jo kun et fattigt ord, men det skal nu alligevel lyde herfra.

Et stort TAK til alle jer kollegaer, der får Kriminalforsorgen til at sejle i stormvejret.

Jeg vil gerne forsikre jer om, at det er påskønnet.

Det er præcist det samme, jeg hører, når jeg løbende drøfter situationen med ledelsen.

Stormen raser, men den er først lige sat ind. Derfor er alles øjne rettet mod nye horisonter. For ingen ved rigtigt, hvad der dukker op derude.

Derfor er det også fantastisk, at vi som uniformerede i Kriminalforsorgen sikrer, at skibet kan sejle.

Vi har aldrig været i en lignende situation, og meget af det, vi skal løse, skal opfindes hen ad vejen.

Det giver udfordringer, og de må løses, hvilket er lettere sagt end gjort, når resten af samfundet står i samme situation.

Men jeg véd, vi får løst opgaven.

Jeg hører, at vores kollegaer alle steder står i kø for at byde ind og hjælpe. Det er samfundssind, når det er allerbedst, og præcist det, der er forskellen på os, og dem der i øjeblikket løber stormløb på dagligvareforretningerne alene med tanke på sig selv.

Vi kommer til at kunne tænke tilbage og sige, at det var os der løste krisen for Kriminalforsorgen.

Keep up the spirit!

Bo Yde Sørensen
Forbundsformand