Justitsministeriet: Vi skelner ikke mellem PTSD-ramte fængsels- og politibetjente

Justitsministeriet bekræfter overfor Fængselsforbundet, at PTSD-ramte fængselsbetjente også bliver omfattet af de initiativer, som iværksættes for at forbedre hjælpen til ansatte, som kommer alvorligt til skade i tjenesten.

Fængselsforbundet har i flere år gjort opmærksom på, at der mangler hjælp til fængselsbetjente, der pådrager sig PTSD eller andre alvorlige skader.

I denne uge har Berlingske taget emnet op i forhold til PTSD-ramte politibetjente. I avisen bakker retsordførere fra både venstre og højre side af Folketingssalen op om bedre forhold. Det gælder også til spørgsmålet om, betjentene kan få samme hjælp som soldaterveteraner.

Nu slår Justitsministeriet fast over for Fængselsforbundet, at kommende initiativer både gælder politi- og fængselsbetjente.

Det betyder, at hvis politibetjente får adgang til samme hjælp som forsvarets veteraner, så gælder det også fængselsbetjente.

Arbejdsgruppe forsinket
Den tidligere regering nedsatte en arbejdsgruppe, som skulle se på, hvordan forholdene for fængsels- og politibetjente kunne forbedres.

Daværende justitsminister Søren Pape Poulsen (K) lovede sidste efterår, at arbejdsgruppens forslag ville blive præsenteret inden årsskiftet. Det skete aldrig.

Peter Skaarup vil nu spørge justitsminister Nick Hækkerup (S), hvor langt arbejdsgruppen er: ”Når man har fulgt området, og der ikke har været møde siden 2018, sidder man med det indtryk, at det ikke er noget, man skynder sig med,” siger han til Berlingske og støttes af Rosa Lund fra Enhedslisten.

Finanslovsaftale med fokus på fængselsbetjente
Alt er dog ikke gået i stå på området, for i finansloven for 2019 blev det aftalt, at undersøge hvordan der sikres tilfredsstillende arbejdsvilkår for de ansatte i Kriminalforsorgen: ”Herunder for at forebygge tilfælde af posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) og hjælpe afgåede fængselsfunktionærer, der er ramt af PTSD,” står det i finanslovsaftalen mellem den tidligere regering og Dansk Folkeparti.

Området kan ikke syltes længere, nu må vi se handling. Det er urimeligt, at mange af vores kollegaer bliver ramt af PTSD på grund af deres arbejde, og at de derefter efterlades i stikken,” siger forbundsformand Bo Yde Sørensen.

Efterfølgende uddybede Søren Pape Poulsen emnet i et svar til Retsudvalget.

Han skrev blandt andet om mulighederne for et rådgivnings- og støttecenter for PTSD-ramte fængselsbetjente og om to væresteder for PTSD, hvor fængselsbetjentene kan mødes.

Udgiften til dette vil i givet fald være 45-55 millioner kroner årligt.

I samme svar skønnede ministeren, at der i øjeblikket er cirka 300 nuværende og tidligere fængselsbetjente, der er ramt af PTSD.

Fængselsforbundets formand, Bo Yde Sørensen, forventer derfor, at der snart kommer initiativer: ”Området kan ikke syltes længere, nu må vi se handling. Det er urimeligt, at mange af vores kollegaer bliver ramt af PTSD på grund af deres arbejde, og at de derefter efterlades i stikken.”

Af Søren Gregersen