Justitsministeren redegør for personalesituationen i Kriminalforsorgen

Retsordfører Trine Bramsen (S) har bedt justitsminister Søren Pape Poulsen (K) om at sætte antal på, hvor mange fængselsbetjente der mangler. Det kom der et langt svar ud af.

”Vil ministeren redegøre for, hvor mange fængselsbetjente der mangler for at sikre fuld bemanding i fængslerne og fremlægge en plan for eventuel yderligere rekruttering?”

Sådan lød retsordfører Trine Bramsens (S) spørgsmål til justitsminister Søren Pape Poulsen (K) den 7. april 2017.

Der er nu kommet svar fra ministeren.

Ifølge ham er bemandingssituationen en kompleks størrelse, som afhænger af mange elementer.

”Kriminalforsorgens bemandings- og personalebehov er ikke stationært, men ændrer sig løbende som følge af udviklingen i navnlig personaleomsætning, sygefravær, antallet af indsatte og ændringer i regimer. Derfor vil antallet af fængselsbetjente, der skal til for at løse Kriminalforsorgens kerneopgave og sikre en tilstrækkelig sikkerhedsmæssig bemanding, nødvendigvis ændre sig i takt med udviklingen i disse faktorer,” svarer ministeren blandt andet.

Han medgiver dog – omend en smule kringlet – at der faktisk mangler personale: “Udviklingen i disse faktorer, herunder særligt sygefraværet og en nettoafgang for det uniformerede personale, der har været større, end hvad der har været nødvendigt for at tilpasse antallet af fængselsbetjente til kapacitetsnedgangen, har dog medført, at der i øjeblikket er personalemæssige udfordringer i Kriminalforsorgen.”

Ministerens og Kriminalforsorgens skøn er, at der mangler 85 fængselsbetjente, men at det antal hurtigt kan ændre sig.

Han understreger desuden, at effektiviseringer er en del af løsningen på bemandingsproblemet: “Hertil skal det bemærkes, at bemandingsbehovet ikke alene vedrører antallet af fængselsbetjente, men i lige så høj grad er et spørgsmål om at prioritere og effektivisere de personaleressourcer, som kriminalforsorgen har til rådighed.”

Han ser gerne, at tidligere og pensionerede fængselsbetjente for en periode genansættes, og at uniformerede chefer, ledere, konsulenter og medarbejdere fra civile tjenestesteder deltager i vagter på fængslerne.

Endelig kommer der nyansættelser i 2017:

“Kriminalforsorgen har desuden som mål at ansætte 140 nye fængselsbetjente i 2017, ligesom der er en skærpet opfølgning på sygefraværet,” afsluttede ministeren sit svar til Trine Bramsen og resten af Folketingets Retsudvalg.

Læs hele svaret her.

Af Kristian Westfall