JP igen, igen

JP igen, igen

Jyllands-Posten har i dag offentliggjort udvalgte citater fra
en mail som inspektøren på Herstedvester den 16. januar 2008 har
rundsendt til personalet.

Af JP kan man forstå, at “Kammeradvokatens undersøgelse af
forholdene på Anstalten ved Herstedvester har øjensynligt fået
nogle af anstaltens medarbejdere til at true kolleger til ikke at
sige noget.” Det bruger JP så en mail fra Hans-Jørgen Engbo til at
bevise – hvilket er helt urimeligt over for inspektøren, da han
blot beskriver, at han har hørt “rygter om, at medarbejdere, som er
indkaldt til samtale, er blevet kontaktet af kolleger, som med
pression har forsøgt at påvirke forklaringerne. Jeg har ikke hørt
navne nævnt, og jeg finder god grund til at udvise stor varsomhed
over for rygtedannelser”

Engbo bruger en ret stor del af sin mail på at rose personalet –
hvilket naturligvis ikke passer ind i JP’s virklighedsopfattelse og
vinkling – hvorfor det, helt efter JP’s manuskript, er udeladt.

Her er hvad Hans Jørgen-Engbo rent faktisk skrev

“E-post fra fængselsinspektøren

Intet nyt om kammeradvokatens undersøgelse

Jeg har i denne uge talt med advokaterne fra Kammaradvokaturen.
Der er intet nyt om AH-undersøgelsen, som fortsat er i gang og
forventes afsluttet i løbet af februar. Som tidligere nævnt sendes
indkaldelser til afdækkende samtaler nu direkte til den enkelte
medarbejders privatadresse. Det betyder bl.a., at jeg ikke længe
kan følge med i, hvor mange der indkaldes til samtale. Nogle af de
indkaldte har orienteret mig og har fået min vejledning. Jeg
understreger endnu engang, at enhver er velkommen til at henvende
sig til mig – også i min fritid, hvor jeg normalt kan træffes via
både mail og mobiltelefon. Jeg refererer ikke til andre, hvem jeg
har talt med, med mindre den enkelte udtrykkeligt giver mig
samtykke til det.

Jeg har hørt rygter om, at medarbejdere, som er indkaldt til
samtale, er blevet kontaktet af kolleger, som med pression har
forsøgt at påvirke forklaringerne. Jeg har ikke hørt navne nævnt,
og jeg finder god grund til at udvise stor varsomhed over for
rygtedannelser. Frem for alt kan jeg naturligvis ikke reagere på
grundlag af rene rygter, som forhåbentlig er falske. De, der
indkaldes til samtale, har pligt til at sige, hvad de ved om de
forhold, der spørges om. Det er en tjenesteforseelse bevidst at
holde oplysninger tilbage eller at tale usandt, og enhver kan regne
ud, at det er en ganske alvorlig tjenesteforseelse at forsøge at
presse andre til at fortie eller fordreje oplysninger under de
afdækkende samtaler. Hvis der skulle være realiteter bag rygterne,
går jeg ud fra, at den/dem, der er blevet – eller bliver – udsat
for pression, vil meddele det til mig eller til Kammeradvokaten,
som naturligvis er orienteret om rygterne.

Jeg er klar over, at Kammeradvokatens undersøgelse optager mange
her i Herstedvester, og det er flot, at den daglige tjeneste synes
at være helt upåvirket af undersøgelsen. Jeg tiltrådte
chefstillingen her i huset med ret neutrale forventninger til
anstaltens opgaveløsning. Jeg har jo aldrig vidst særlig meget om,
hvad der er foregået i Herstedvester. Men indtil nu er jeg blevet
meget imponeret over, hvad jeg har set og hørt i anstalten. Selv
ekstremt svære og belastende situationer, som vi har været vidne
til på det seneste, er blevet tacklet med en ganske imponerende
grad af professionalisme. Det er meget betryggende for mig at
vide.

Kammeradvokatens undersøgelse må afklare, om nogen kan have
udvist kritisabel adfærd mod kolleger eller ledelse. Men når det
gælder forholdet til de indsatte mener jeg allerede nu at kunne
fastslå, at der hersker en både positiv og professionel tone og
adfærd blandt personalet her i Herstedvester. Jeg ser frem til, at
vi forhåbentlig om et par måneder kan koncentrere os fuldt og helt
om at værne om – og udvikle – den faglige opgaveløsning i forhold
til de indsatte og tilsvarende om arbejdsmiljøet for alle os
andre.

Med venlig hilsen

Hans Jørgen Engbo”

 

Ovenstående tekst er bragt med tilladelse fra
Fængselsinspektør Hans Jørgen Engbo.

 

Kim Østerbye
Forbundsformand