Hver syvende kollega ramt af PTSDNy undersøgelse fra Justitsministeriet viser, at 13,5 procent af de nuværende fængselsbetjente, værkmestre og transportbetjente opfylder diagnosekriterierne for PTSD. Det vil sige hver syvende kollega. Det samme gælder 3,7 procent af de nuværende politibetjente.

Analysen viser desuden, at 5,4 procent af de nuværende fængselsbetjente, værkmestre og transportbetjente er diagnoseret med en reaktion på svær belastning (inkl. PTSD), mens det gælder for 2,0 procent af de nuværende politibetjente.

Analysen viser dermed, at psykiske belastningsreaktioner er mere udbredt blandt fængselsbetjente, værkmestre og transportbetjente end blandt politibetjente. Dette gælder for alle undersøgte belastningsreaktioner: PTSD, angst, depression og stress.

Læs undersøgelsen her