Hvad betyder den nye ferielov for dig?


Danskerne har fået en ny ferielov: Frem til 1. september i år er alt, som det plejer – men herefter starter de nye ferieregler for hele arbejdsmarkedet.

Hidtil har det været sådan, at man har optjent sin ferie i det ene år, men først har kunnet holde ferien fra maj året efter. Det har betydet, at nye på arbejdsmarkedet har kunnet risikere at vente helt op til 16 måneder, før de kunne holde betalt ferie.

Med den nye ferielov som er aftalt mellem Venstre, Liberal Alliance, Konservative, S, DF, R, SF og Alternativet bliver det anderledes. Fra 2020 kan du afholde din ferie med løn samtidig med, at den optjenes. 

Ferieåret vil fremover gå fra september til september med mulighed for at lægge noget af ferien i de fire måneder efter ferieåret slutter. Ligesom i dag optjener man 2,08 feriedage per måned.

Men inden vi når til år 2020, kommer der en overgangsperiode, hvor det nye system skal indfases. 

Første fase: Frem til den 31. august 2019
Her er alt, som det plejer: Den ferie, som du optjente i år 2018, kan afholdes fra maj 2019 til maj 2020 – intet nyt under solen.

Anden fase: Fra den 1. september 2019 til 1. september 2020
I 2019 er det kun de første otte måneder, du optjener ferie, som du kan afholde året efter. Det vil sige, at fra 1. januar til 31. august 2019 optjener du ferie, som skal afholdes fra 1. maj til 30. september 2020.

Herefter følger en særlig periode på 12 måneder – fra den 1. september 2019 til 1. september 2020 – hvor de optjente feriepenge indefryses, indtil du går på pension.

Det bliver en form for ny pensionsordning, hvor arbejdsgiveren indbetaler de feriepenge, du har optjent, til Lønmodtagernes fond for tilgodehavende feriemidler. Fonden forvalter pengene, indtil du forlader arbejdsmarkedet. Det er en ordning, som gælder alle på arbejdsmarkedet. Fængselsforbundet har ikke været involveret i aftalen.

Tredje fase: Fra 1. september 2020
Endelig fra 1. september 2020 kan du så afholde din ferie sideløbende med, at du optjener den.

Bemærk, at du kan gemme ferie, så du har mulighed for eksempelvis at holde efterårsferie allerede ved det nye ferieårs begyndelse. 


Læs mere om de nye regler:

Borger.dk: Guide til den nye ferielov

Beskæftigelsesministeriet: Ny ferielov i Danmark


Spørgsmål og svar

Hvor bliver de penge af, som jeg optjener, men ikke får udbetalt nu?
De fem uger ferie som optjenes ved overgangen fra den gamle til nye ferieordning, bliver indbetalt til Lønmodtagernes fond for tilgodehavende feriemidler. Fonden forvalter pengene indtil du forlader arbejdsmarkedet. 

Kan jeg stadig holde min efterårsferie?
Hvis du gerne vil på efterårsferie i 2020, hvor den nye ferielov netop er trådt i kraft, kan det stadig lade sig gøre. Du har nemlig mulighed for at holde ferien for ferie, der er optjent og overført fra den tidligere ferieordning og naturligvis fra ferieoptjent fra den 1. september 2020 i den nye ordning.

Hvordan tjekker jeg om tallene er rigtige?
Senest den 31. december 2020 skal alle arbejdsgivere indberette tilgodehavende feriepenge. Feriebetalingen beregnes for alle som feriegodtgørelse med 12,5 pct. af lønnen for perioden 1. september 2019 til 31.august 2020. Fonden underretter hver enkelt lønmodtager om indberetningen, så du har mulighed for at gøre indsigelse, hvis du ikke mener opgørelsen er korrekt.

Hvad sker der med mine penge, hvis jeg dør, før jeg forlader arbejdsmarkedet?
Så bliver pengene udbetalt til dine efterladte.

Hvordan får jeg pengene fra Tilgodefonden?
Feriemidler udbetales automatisk af fonden ved lønmodtagers folkepensionsalder, og efteransøgning på et tidligere tidspunkt, for eksempel ved førtidspensionering.