Urafstemning


Fængselsforbundets hovedbestyrelse mener, at vi med trepartsaftalen og overenskomstaftalen får et historisk lønløft. Hovedbestyrelsen anbefaler derfor, at stemme JA til aftalen.

Aftalerne betyder, at lønnen stiger markant for alle vores medlemmer.

Allerede fra 1. april stiger lønnen med minimum 5,9 procent (udbetales med tilbagevirkende kraft hvis statens ansatte siger ja til aftalen).

Desuden tilgodeser aftalen vores medlemmer på en række andre punkter med penge til særligt udsatte medarbejdere, lokale lønforbedringer, bedre barselsvilkår og øget fleksibilitet.

Hvis du ikke allerede har gjort det, så husk at stemme via dette: LINK

Afstemningen er åben frem til 11. april kl. 12.

Bemærk: Det er kun forbundets medlemmer i tjeneste i Danmark og på Færøerne, som kan stemme om aftalen.


Her er en gennemgang af de to aftaler:

TREPARTSAFTALEN

Trepartsaftalen sikrer os 60 millioner kroner ekstra årligt.

  • Den ene halvdel af pengene løfter lønnen for fastansatte fængselsbetjente, transportbetjente og værkmestre. De får et tillæg på 1.300 kroner mere hver måned.
  • Den anden halvdel bruges på at fastholde erfarne fængselsbetjente og værkmestre med mere end fire år på slutløn. De får et erfaringstillæg på 1.500 kroner pr. måned. Desuden hæves erfaringstillægget efter otte år på slutløn til 800 kroner pr. måned. Og der er aftalt et rekrutterings- og fastholdelsestillæg til fængselsbetjente og værkmestre ansat i åbne eller lukkede fængsler på 250 kroner pr. måned.

Mange får dermed en stigning på 3.300 kroner alene på grund af Trepartsaftalen.

Lønløftet er ikke pensionsgivende. Det vil fremgå på lønsedlen som tillæg.

Bemærk: Som den eneste gruppe i Trepartsaftalen får vi den fulde lønstigning allerede 1. april i år. Samme dato vokser lønløftet med 5,9 procent som følge af overenskomstaftalen.

Trepartsaftalen omfatter to modydelser: Højere alder på seniorbonus og mulighed for individuel fravigelse af 48-timersreglen. Det sidste træder i kraft, når national lovgivning er på plads. Formentlig i løbet af i år.


OVERENSKOMSTRESULTATET

OK24-aftalen giver en samlet generel lønstigning på 7,4 procent til statens ansatte, hvoraf den største del allerede udløses 1. april i år med 5,9 procent (udbetales med tilbagevirkende kraft, når overenskomstaftalen har været til afstemning blandt statens ansatte).

Til næste år stiger lønnen med yderligere 1,3 procent i april og 0,2 procent i november.

Der er også aftalt en ekstraordinær lønforhandling i slutningen af 2025. Her vil man kigge på den private og offentlige lønudvikling og sikre, at et eventuelt efterslæb eller forspring bliver udlignet.

Herudover er der afsat penge til organisationspuljer og andre formål. Den samlede ramme i OK24 er derfor på 8,8 procent i løbet af 2024 og 2025.

Vores organisationspulje udmøntes 1. april 2025 på denne måde:

  • Enhedschefer, enhedsledere og sektionschefer får et løft af basislønnen på 1.500 kroner pr. måned.
  • Institutionsmedarbejdere får forhøjet udrejsecentertillægget til 2.000 kroner pr. måned.
  • Erfarne transportbetjente med fire år på slutløn får 2.000 kroner ekstra pr. måned (plus pengene fra Treparten). Desuden kommer der et merittillæg på 1.000 kroner pr. måned, hvis man som transportbetjent tager uddannelsen til fængselsbetjent.
  • Fængselsbetjente og værkmestre med 12 år på slutløn får forhøjet erfaringstillægget til 1.000 kroner pr. måned (plus pengene fra Treparten).

Desuden er der en særlig pulje på 9,7 millioner kroner for medarbejdere i Kriminalforsorgen, som er særligt udsatte for vold, trusler og chikane. Disse penge udmøntes ved lokale forhandlinger.

Med OK24 får man også ret til at opspare eksisterende frihed i form af blandt andet afspadsering, overarbejde, merarbejde og den sjette ferieuge over en længere periode. Den særlige feriegodtgørelse forhøjes til 2,02 procent. Der er også sikret bedre barselsvilkår: Før i tiden havde mænd 9 ugers barsel. Nu bliver det 12 uger. Aftalen styrker desuden vilkårene for tillidsrepræsentanter.

Særligt for medarbejdere i løngruppe 4: Medarbejdere i løngruppe 4 rykkes ned i løngruppe 2 eller 3. Løngruppe 4, som er en lukket løngruppe, ophæves herefter. I forbindelse med nedrykning i løngruppe 2 eller 3 ydes medarbejderne et udligningstillæg i forhold til lønforskellen mellem løngruppe 4 og løngruppe 2 eller 3. Samtidig bibeholder medarbejderne i forbindelse med nedrykning til løngruppe 2 eller 3 deres pensionsskalatrin i løngruppe 4. Herudover ydes medarbejderne, ved nedrykning i løngruppe 2 eller 3, de tillæg der knytter sig til indplaceringen.


Samlet stiger gennemsnitslønnen for fængselsbetjente fra cirka 30.000 kroner (basisløn og faste tillæg) i 2023 til cirka 36.000 kroner i 2025.