Hovedpunkterne i den nye politiske aftale

Her er hovedpunkterne i flerårsaftalen for 2018-2021, som blev indgået af regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti tirsdag den 28. november.

Budget: Før forhandlinger blev der lagt op til besparelser på over 400 millioner kroner på Kriminalforsorgens budget. Aftalen endte i stedet med at tilføre 600 millioner kroner over de næste fire år.

Bemanding: Aftalen tilfører omkring 250 nye betjente, hvilket er noget bedre end forslagene om at spareover 100 årsværk på postbesættelsen. Der etableres blandt andet to forstærkningshold af fængselsbetjente, som med kort varsel kan indsættes, hvor der er behov for et ekstra løft af sikkerheden og trygheden. Der tilføres ekstra 40 fængselsbetjente til de afdelinger, hvor bandemedlemmerne særligt udgør en udfordring. Desuden vil nye transportopgaver fra politiet kræve flere betjente.

Alenevagter: Indsatsen mod uplanlagte alenevagter fortsætter.

Kapacitet: Kriminalforsorgens kapacitet tilpasses til det lavere behov. Det er dog uklart hvor mange pladser, der er behov for fremover.

  • Jyderup: Der etableres et kvindefængsel i Jyderup Fængsel. Det forventes at komme i drift 2020.
  • Ringe: Ringe Fængsel bliver udvisningsfængsel for udvisningsdømte udlændinge, som i dag sidder i udrejseafdelinger i Nyborg Fængsel og Enner Mark Fængsel. Man forventer at iværksætte dette i løbet af 2018.
  • Sjællandske arresthuse: Der etableres et nyt stort områdearresthus med en højere grad af sikkerhed og bedre muligheder for sektionering. Det nye arresthus står først færdig efter 2021. Det må formodes at en række sjællandske arresthuse lukker til den tid.
  • Vridsløselille: Fængslet bliver inaktivt og åbner nok aldrig igen.

Sikkerhedsudstyr: Der investeres i nyt sikkerhedsudstyr, herunder kropskameraer og dashcams i biler.

Bandeindsatsen: Udover flere betjente på bandeafdelinge øges sektioneringen, der indføres bedre screening og styrket exitarbejde.

Opfølgning efter vold: Der kommer mere fokus på supervision og opfølgning efter vold; herunder erstatning til voldsramte.

Uddannelse: Fængselsbetjentenes uddannelse efterses.

Udvisningsdømte: Der etableres som nævnt et udvisningsfængsel udelukkende med udvisningsdømte. Samtidig indføres der tvungen opsparing for de indsatte, så de udvisningsdømte selv sparer op til at afholde udgifter til hjemtransport.

Mere konsekvens: Der sættes konsekvent ind over for de indsatte, som ikke viser viljen til at komme ud af kriminalitet. Det skal blandt andet sikres gennem mere effektive disciplinærsanktioner. Samtidig skal de indsatte, som kan og vil et liv uden kriminalitet, hjælpes bedre.

Effektiviseringer: De senere års effektiviseringer og moderniseringer fortsætter, herunder arbejdet med at implementere den nye organisations- og ledelsesstruktur.

Transport: Størstedelen af politiets arrestanttransporter overdrages til Kriminalforsorgen, så Kriminalforsorgens transportorganisation bliver noget større.

Aftaleteksten kan læses: her.