Hovedbestyrelsen: Mere i løn – tak!

25.671 kr. om måneden tjener en fængselsbetjent i gennemsnit uden pension og genetillæg. Det mener Fængselsforbundets hovedbestyrelse, er for lidt.

På hovedbestyrelsesmødet den 9. og 10. maj blev der vedtaget en lønstrategi og forbundets krav til overenskomst 2018. Som det absolutte hovedkrav kræver hovedbestyrelsen en reallønsfremgang, men også penge til puljer, som skal bruges til forbedringer af Ny Lønsaftalen.

Forbundet har netop sammen med OAO gennemført en undersøgelse af den lokale løndannelse (Ny Løn) blandt forbundets tillidsrepræsentanter, og den viste, at de ikke oplever, at lokalløn fungerer i Kriminalforsorgen. En forudsætning for at den vil komme til at fungere, er blandt andet, at der skal være flere penge at forhandle om. Derfor har hovedbestyrelsen vedtaget en lønstrategi, som dels skal give en mere systematisk tilgang til arbejdet med lokal løn, dels skal sikre, at alle medlemsgrupper gennem forbedringer i Ny Løns aftalen får deres del af ny løn og dels beskriver mål for gruppernes løn og lønudvikling.

Hovedbestyrelsen prioriterede også forhøjelse af satserne for ubekvem arbejdstid og en udvidelse af weekendtillæg fra fredag kl. 14, samt at seniorfridage fra det fyldte 62. år bliver en “skal-bestemmelse”.

På det private arbejdsmarked er der i år indført fritvalgsordninger, hvor den enkelte kan vælge mellem løn, pension eller ekstra fridage. Ordningen finansieres fra rammen, men giver individuelle valgmuligheder. Hovedbestyrelsen foreslår lignende ordninger på statens område.