Hovedbestyrelsen anbefaler et ja til overenskomsten

Hovedbestyrelsen har den 24. februar 2015 behandlet overenskomstresultatet for statens medarbejdere og anbefaler medlemmerne at stemme for overenskomsten, når resultatet sendes til urafstemning blandt medlemmerne midt i marts.

Hovedbestyrelsen lægger vægt på, at det lykkedes at sikre reallønnen – og med stor sandsynlighed også sikre et løft i reallønnen. Det var et centralt krav, at flest mulige penge skulle gå til generelle lønstigninger, så der kunne sikres den bedst mulige lønudvikling for den enkelte.

Med generelle lønstigninger på 4,5 procent og en skønnet inflation på 3,8 procent bliver forbundets hovedkrav indfriet. Forliget giver de største lønstigninger siden 2008 og forventes at give en fængselsbetjent i gennemsnit cirka 1.000 kroner mere i løn om måneden.

Hertil kommer en årlig skønnet reststigning på 0,7 procent til Ny løn med videre. Det betyder, at det samlede forlig lyder på 6,6 procent.

Samtidig sikrer forliget, at vi følger den private lønudvikling. Tornen i buketten er, at der indføres et privatlønsværn, der betyder, at de statslige lønninger efterreguleres med 100 procent, hvis statens lønninger stiger mere end de private. Det skyldes, at lønudviklingen i staten siden 2008 har været højere end i den private sektor. 

Med lønstigninger i OK 11 på 1,31 procent og OK 13 på 0,41 procent og fortsat økonomisk krise, lav vækst og lav inflation, er det hovedbestyrelsens vurdering, at det ikke er realistisk at skaffe et bedre resultat ved forlis og eventuelt konflikt. Derfor anbefaler hovedbestyrelsen medlemmerne at stemme ja.

Læs mere om overenskomsten her.