Hovedbestyrelsen anbefaler et ja til OK18

Et flertal i Fængselsforbundets hovedbestyrelse anbefaler medlemmerne at stemme ja til overenskomstforliget for statens ansatte.

Forliget blev drøftet på hovedbestyrelsesmødet i Middelfart i sidste uge. Her lagde et flertal i bestyrelsen vægt på, at forbundets to hovedkrav til forhandlingerne er blevet opfyldt.

Hovedkravene var reallønsfremgang og fastholdelse af reguleringsordningen. De krav kom vi igennem med.

Med forliget får vi et reallønsløft med en samlet ramme på 8,1 procent over de næste tre år, hvilket er det bedste resultat siden 2008.

Forliget omfatter generelle lønstigninger på 6,07 procent, og eftersom inflationen forventes at blive 4,9 procent, vil der være en reallønsfremgang på mere end en procent. Månedslønnen stiger derfor med mindst 1.600 kroner for alle fastansatte medlemmer.

Herudover skønnes reststigningen at blive 1,5 procent. Der er altså stadig plads til lokal lønudvikling (ny løn). Endelig er der afsat 0,53 procent til andre formål.

Samtidig er det lykkedes at fjerne Corydons forhadte privatlønsværn. Det betyder, at vi igen har en reguleringsordning, som sikrer symmetrisk lønudvikling mellem den offentlige og private sektor.

Selvom hovedbestyrelsen gerne havde set en større reallønsfremgang, er det vores opfattelse, at det ikke er realistisk at nå frem til et bedre resultat via en konflikt.

Fængselsforbundet har samtidig, som en del af OK18, indgået en aftale, der giver medlemmer i basisløngrupperne, som har været længst på sluttrin en lønstigning på 500 kroner om måneden oven i det generelle resultat. Anciennitetsstigningen vil sammen med de generelle stigninger give denne gruppe en samlet lønforbedring på mere end 2.300 kroner om måneden i perioden. Desuden forsøges det at forbedre basislønnen for enhedslederne.

Med forliget fik vi også sikret den betalte spisepause som en overenskomstmæssig ret for alle, der har den i dag. Dermed har vi slået fast, at arbejdsgiver ikke kan pille ved vores rettigheder uden at aftale det med os – hverken nu eller i fremtiden.

Urafstemningen blandt Fængselsforbundets medlemmer foregår elektronisk. Vi udsender særskilt information om afstemningen.

På vegne af hovedbestyrelsen

Kim Østerbye

Forbundsformand


Sådan bliver overenskomsten udmøntet:

Læs mere om OK-resultatet i denne pjece: